ช่องทางที่ 2 วิธีเตินเงินผ่านธนาคาร

วิธีเติมเหรียญอ่านนิยาย NeowBook วิธีเตินเงินผ่านธนาคาร

ขั้นตอนที่ 1 กดเติมเหรียญ/เติมเงิน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกช่องทางการชำระเงินที่ท่านสะดวก

ช่องทางที่ 1 เตินเงินผ่านธนาคาร